ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ἹԺѵԡûͧѹ÷بԵШӻ
หน้าแรก >> ἹԺѵԡûͧѹ÷بԵШӻ
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570  


1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565  


1 แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565