ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได 

 เรื่อง ประกาศ อบต.สลักได เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน หมู่ 4 และหมู่ 7

 

 

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได

เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการซื้อเตาเผาขยะสำเร็จรูป